Noen av våre tjenester:

 • Rådgivning om valg av produkt i tvilstilfelle
 • Inspeksjon av overflatebehandling
 • Kvalitetskontroll av forbehandling og utført arbeid
 • Kvalitetskontroll av påføring av maling og belegg
 • Utredning av skadeårsaker
 • Uavhengig tredjepartstjenester i tvistesaker


Vi foretar blant annet inspeksjon og godkjenning av stålflater som skal belegges og utfører kontroll av klimatiske forhold under arbeidet. Vi kontrollerer korrekt blåsenivå, også med tanke på ruhet og renhet på stålflaten, og vi påser at operatøren benytter korrekte påføringsteknikker.

I tillegg kontrollerer vi sluttresultat mot spesifiserte krav som:

 • korrekt farge og glans på toppstrøk
 • korrekt filmtykkelse på de enkelte malingslag, samt totaltykkelse
 • kontroll av malingsfeil, som pin-hole, fish-eyes, gardiner og støv/tørrsprøyting
 • filmtykkelse, vedheftstesting og poresøking
 • krav til korrekt utført sluttdokumentasjon