Kiwa er en av få aktører i Norge som tilbyr akkreditert testing med Phased Array, og kan vise til gode resultater. Metoden fremhever den nøyaktige plasseringen og størrelsen ved hjelp av grafiske fargebilder.

Fordeler med Phased Array

  • Gir raskere og mer effektiv testing
  • Data fra testen lagres og arkiveres og kan senere bli vurdert og sammenlignet med tidligere tester
  • Grafiske fargebilder kan inngå i rapporten
  • Lettere å teste komplekse geometrier
  • Bedre oppløsning og karakterisering av indikasjoner.
  • Kan automatiseres

Phased Array gir både raske og nøyaktige resultater og kan brukes til å undersøke alt fra små rør til massive turbiner og fartøy.

En Phased Array Probe er delt opp i flere små elementer, hvert av disse elementene sender og mottar signaler. Gjennom å variere tiden for de pulserende elementene kan lydpulsens retning og fokus styres.

All deteksjon og dimensjonering som i dag utføres ved hjelp av konvensjonelle UT-teknikker, kan også utføres med Phased Array.

  • Sveis på rørledninger, fartøy, broer, T-ledd, etc.
  • Testing av bolter (bruer, vindmøller, stiftelser).
  • Flenskorrosjon
  • Kartlegging av korrosjon