Kiwa bruker metoden Positiv material identifikasjon (PMI) og ved hjelp av røntgenteknologi avdekker vi materialets kjemiske sammensetning.

Metode:
XRF (røntgenfluorescens) er en ikke-destruktiv analytisk teknikk som brukes til å bestemme objektets sammensetning av materialer. Hver av elementene som er til stede i en prøve, produserer et sett av karakteristiske fluorescerende røntgenstråler ("et fingeravtrykk") som er unikt for det spesifikke elementet, og derfor er XRF-spektroskopi en utmerket teknologi for kvalitativ og kvantitativ analyse av materialesammensetning.

Bruksområde:
Kan benyttes til rask identifikasjon av høylegerte materialer.
Sveis og materialer

Vi detekterer:
Materialets kjemiske sammensetning.
Gir navn på legering.