Hva er produktdeklarering?

Alle som importerer eller produserer farlige kjemikalier skal deklarere disse til produktregisteret via Altinn. Deklareringen skal blant annet inneholde en fullstendig beskrivelse av sammensetningen til kjemikaliet, og det må betales et årlig gebyr for deklareringspliktige kjemikalier.

Hvilke kjemikalier krever produktdeklarering? 

 • Farlige kjemikalier som importeres eller produseres i mengder på 100 kg eller mer per år
 • Mikrobiologiske produkter 
 • Biocidprodukter 
 • Enkelte utgangsstoffer for eksplosiver 

Hvem er ansvarlig for å sende inn produktdeklareringen? 

Bedrifter som produserer eller importerer kjemikalier til Norge er ansvarlig for å overholde deklareringsplikten. Det er mulig å overføre deklareringjobben til en tredjepart, men det er viktig at bedriften har tilstrekkelig kunnskap til å kontrollere at deklareringen er i tråd med regelverket. 

Når skal deklareringen sendes inn? 

Farlige kjemikalier skal deklareres fortløpende, og senest når omsetning eller bruk begynner i Norge. Man skal også sende inn en årsrapport til produktregisteret som inneholder faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år. 

Hvorfor er det viktig å følge deklareringsplikten?

 • Bidrar til å holde myndighetenes kunnskap om kjemikalier oppdatert
 • Myndighetene kontrollerer dette jevnlig ved tilsyn 
 • Produktregisteret brukes for å gi råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger 

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Produktdeklarering fra start til slutt 
 • Leverandørkontakt for å innhente informasjon
 • Rådgivning innen produktdeklarering og kjemikalieregelverk
 • Utarbeide, oppdatere og oversette sikkerhetsdatablader