Hva er produktdeklarering?

Myndighetene krever at alle som importerer og/eller produserer fareklassifiserte kjemikalier skal registrere disse elektronisk til produktregisteret via Miljødirektoratets løsning i Altinn. Deklareringen skal blant annet inneholde en fullstendig beskrivelse av kjemikaliet. Det skal betales et årlig gebyr for deklareringspliktige kjemikalier.

15. mars - Frist for rapportering til produktregisteret

Fristen for rapportering av mengdene for 2016 er 15. mars 2017. Vi kan gjøre jobben for deg! Ta kontakt med oss i dag.

Hvilke kjemikalier krever produktdeklarering?

 • Farlige kjemikalier som importeres og/eller produseres i mengder på 100 kg eller mer per år
 • Farlige kjemikalier med endret klassifisering eller sammensetning
 • Mikrobiologiske produkter
 • Biocidprodukter
 • Enkelte utgangsstoffer for eksplosiver

Hvem er ansvarlig for å sende inn produktdeklareringen?

Bedrifter som produserer og/eller importerer kjemikalier til Norge er ansvarlig for å overholde deklareringsplikten. Det er mulig å overføre selve deklareringsarbeidet til produsent eller en tredjepart, men det er viktig at bedriften har tilstrekkelig kunnskap til å kontrollere at deklareringen er i tråd med regelverket.

Når skal deklareringen sendes inn?

Farlige kjemikalier skal deklareres fortløpende, og senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge. Man skal også sende inn en årsrapport til produktregisteret som inneholder faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år. 

Hvorfor er det viktig å følge deklarasjonsplikten?

 • Dere bidrar til å holde myndighetenes kunnskap om kjemikalier i Norge god og oppdatert
 • Dere forebygger miljøforurensning og eksponering for kjemikalier
 • Fornøyde myndigheter som godkjenner deres bedrift ved tilsyn
 • Produktregisteret brukes for å gi råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Rådgivning innen produktdeklarering og kjemikalieregelverk
 • Utførelse av selve produktdeklareringen
 • Utarbeide, oppdatere og oversette sikkerhetsdatablader
 • Risikovurdering

Hvorfor velge Kiwa?

 • Konsulenter med spisskompetanse innen kjemi og kjemikaliehåndtering
 • Høy kompetanse på klassifisering og merking av alle typer kjemikalier
 • Bred erfaring med både små og store virksomheter
 • Fokus på kvalitet i alt arbeid vi utfører