Automatiske slokkeanlegg redder både liv og verdier. For å installere et automatisk slokkeanlegg må anlegget først prosjekteres av en aktør med godkjenning og nødvendig kompetanse. Kiwa har sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet og våre medarbeidere har lang erfaring fra prosjektering av automatiske slokkesystemer. 

Når stilles det krav om prosjektering av automatiske slokkeanlegg

Krav i TEK17 eller brannkonsept bestemmer om et bygg skal ha automatisk slokkeanlegg. Dette krever prosjektering og installering av anlegget.

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med

  • Sprinkler
  • Gass
  • Skum
  • Vanntåke
  • Uavhengig kontroll av brannsikkerhet
  • Kurs og opplæring i brannsikkerhet, sprinkleranlegg og alarmsystemer

Hvorfor velge Kiwa

  • Godkjent for ansvarsrett av Direktoratet for byggkvalitet; Prosjektering av automatiske slokkeanlegg i tiltaksklasse 2
  • Lang erfaring i bransjen
  • Kompetansesenter innen brannsikkerhet og automatiske slokkeinstallasjoner