Vi hjelper deg – få full oversikt over aktuelle lovkrav

Din bedrift må vite hvilke lover og forskrifter som virksomheten skal overholde. Å kartlegge dette kan ofte være krevende. Kiwa regelhjelp gjør jobben for deg. Tjenesten innebærer at vi utarbeider en oversikt over alle lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, og vi presiserer hvilke lovkrav som er særlig viktige for dere. Det er også mulig å abonnere på jevnlige oppdateringer av lovoversikten, alternativt 1 eller 2 ganger per år. På den måten blir du informert om endringer i aktuelt lovverk.


Å utarbeide oversikt over regelverk for din bedrift er et viktig grunnlag for planleggingen av det systematiske HMS - arbeidet. Det kan blant annet sikre riktig og trygg håndtering av kjemikalier, risikostyring i virksomheten, og det vil imøtekomme krav i HMS-/Internkontrollforskriften som gjelder for alle virksomheter.


Er din virksomhet sertifisert iht.  ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001? Da stilles det krav til at virksomheten etterlever og kan dokumentere at den oppfyller relevante lovkrav. Kiwa regelhjelp er en enklere måte å sikre samsvar med lovverk (samsvarsvurdering/-evaluering), og med aktuelle standarder.

Hvorfor velge Kiwa regelhjelp?

Kiwa har erfarne og effektive rådgivere med oppdaterte kunnskaper innen relevant lovgivning, og med lang praktisk erfaring fra mange ulike bransjer i arbeidslivet.

Vi er kjent i markedet for å ha dyktige fagfolk, et bredt og ettertraktet tjenestetilbud og leveranser med høy kvalitet. Dette gjør at vi får anledning til å samarbeide med de største og mest vellykkede selskapene i Norge, og dermed bidra til deres utvikling og vekst. Gjennom tusenvis av kundeoppdrag har vi opparbeidet oss verdifull erfaring og kompetanse. Fellesnevneren for tjenestene våre er at de skal gjøre din bedrift i stand til å møte krav og forventninger til kvalitet, kompetanse, risiko og HMS.