Trenger du regelhjelp?

Du må vite hvilke lover og regelverk din virksomhet må forholde seg til, men å kartlegge dette kan ofte være krevende. Kiwa regelhjelp gjør jobben for deg. Tjenesten innebærer at vi utarbeider en oversikt over alle lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet. Du kan også abonnere på jevnlige oppdateringer. På den måten blir du informert når det skjer endringer i aktuelt lovverk.

Å utarbeide oversikt over regelverk for din bedrift vil danne et viktig grunnlag for planleggingen av det systematiske HMS- arbeidet, sikre riktig og trygg håndtering av kjemikalier, og det vil imøtekomme krav i HMS/Internkontrollforskriften som gjelder for alle bedrifter.

Er din virksomhet sertifisert iht. for eksempel ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001? Da stilles det krav til at virksomheten skal dokumentere at den oppfyller relevante lovkrav. Kiwa regelhjelp er en enkel måte å sikre samsvar med aktuelle standarder. 

Hvorfor velge Kiwa regelhjelp?

Vi har erfarne og effektive rådgivere med oppdaterte kunnskaper innen relevant lovgivning og med lang praktisk erfaring fra mange ulike bransjer i arbeidslivet.

Vi er kjent i markedet for å ha dyktige fagfolk, et bredt og ettertraktet tjenestetilbud og leveranser med høy kvalitet. Dette gjør at vi får lov til å samarbeide med de største og mest vellykkede selskapene i Norge og bidra til deres vekst.

Gjennom tusenvis av kundeoppdrag har vi opparbeidet oss verdifull erfaring og kompetanse. Fellesnevneren for tjenestene våre er at de skal gjøre din bedrift i stand til å møte krav og forventninger til kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet.