Virksomheter møter i dag strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder spesielt virksomheter med farlige kjemikalier fordi det kan være relativt høy risiko for uønskede hendelser.

Når er det krav om risikovurdering?

Forskrift om utførelse av arbeid sier at alle virksomheter må utføre risikovurdering for hver enkelt kjemikalie og prosessene det er involvert i. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Hvordan skal kjemikalier risikovurderes?

Risikovurdering av kjemikalier baserer seg på sikkerhetsdatablader. Derfor er det er essensielt at disse er kvalitetssikret. Sikkerhetsdatablader beskriver hvordan kjemikalier skal håndteres og oppbevares på en forsvarlig måte, men det må også gjøres betraktninger rundt farlige egenskaper, eksponering, bruksmåte, hyppighet osv. Det er viktig at arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte er involvert, og at det følges opp med risikoreduserende tiltak.

Hvorfor er det viktig å risikovurdere?

Gjennom risikovurderinger finner dere ut hva som kan forbedres, om nødvendig utstyr er på plass og om det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre uønskede hendelser. Risikovurderinger brukes til å:

  • Få kunnskap om virksomhetens kjemikalier
  • Sikre trygg bruk av kjemikalier og et godt arbeidsmiljø
  • Redusere antall kjemikalier, iverksette substitusjon og effektivisere arbeidet
  • Redusere avhending og reforhandle leverandøravtaler
  • Styrke bedriftens HMS-arbeid og omdømme

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

  • Risikovurdering i stoffkartoteket
  • Fasilitering og gjennomføring av lokale risikovurderinger
  • Prosedyrer og skjemaer for risikostyring og internkontroll
  • Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablader
  • Kurs og opplæring