Veien til NS 415-1 sertifikat

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha gjennomført et eller flere kurs avhengig av din tidligere utdanning og erfaring. Kriteriene varierer ut fra hvilket nivå du skal jobbe på. 

Bli sertifisert driftsinspektør

Eksamen gjennomføres i våre lokaler i Stavanger. Etter bestått praktisk og teoretisk eksamen mottar du et godkjenningssertifikat (som også kan brukes internasjonalt).

Søk om sertifisering iht. NS 415-1

Du kan enkelt søke om sertifisering eller fornyelse av Driftsinspektørsertifikat iht. NS 415-1 her

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'en på egen maskin. 

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har en gyldighet på 10 år, fordelt over to perioder av 5 år. Fornyelse etter første periode kan gjennomføres basert på dokumentasjon av tilfredsstillende arbeidsaktiviteter gjennom en loggbok eller ved å ta eksamen.