Veien til sertifikat

Praktisk loddeprøve kan utføres:

  • i ditt verksted via Kiwa Teknologisk Institutt eller en av våre samarbeidspartnere
  • i Kiwa Teknologisk Institutt sine lokaler i Stavanger eller på Karmøy 
  • i Vitec sine lokaler i Verdal
  • i OPUS sine lokaler i Drammen
  • hos Wangen Sveis & Konsulenttjenester, Bergen

Eksaminatoren fra Kiwa TI eller fra en av våre samarbeidspartnere er sertifiseringsorganets representant. Han/hun skal ivareta habilitet og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard, rutiner og loddeprosedyre som bedriften har fremlagt. 

Eksaminator skal være til stede før lodding starter, informere om kandidatens rettigheter og hva han/hun har lov til å gjøre. Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID, dvs. navn, fødeland og fødselsdato. Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å lodde en ny prøve hvis første forsøk mislykkes. Eksaminator har rett til å avbryte eksaminering dersom han mener kandidaten ikke følger de anvisninger som er gitt i informasjonsskrivet, rutiner og loddeprosedyrer, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.

Gyldighet – krav til fornyelse

Et NS EN 13585 loddesertifikat er gyldig i tre år, forutsatt at det er oppdatert av sertifikatkoordinator hver sjette måned. Du kan forlenge sertifikatet for tre nye år, forutsatt at dokumentasjon iht. standard legges frem for eksaminator/sertifiseringsorganet. Dokumentasjonen kan være bekreftelse på aktivitet og at anleggene er trykkprøvd og funnet tilfredsstillende. Sertifikatet skal være påtegnet 6 ganger av bedriftens sertifikatkoordinator før fornyelse.v