Akkreditert sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører iht. regelverket fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) Temaveiledning om bruk av farlig stoff. Del 2 kjelanlegg for damp og hetvannsystemer.

Sertifikatet kreves av personer som skal passe alle typer kjelanlegg. (Unntaket er særlig kompliserte kjelanlegg hvor det kreves utvidet spesialopplæring). Regelverket stiller krav til opplæring, praksis og et akkreditert sertifikat. Kravet gjelder for personell som skal betjene kjelanlegg med effekt lik eller større enn 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110°C.

Det er kjelpasser som har ansvaret for å være tilstede å overvåke, drifte og kontrollere kjelanlegget. Kjeloperatør kan drifte kjelen under ledelse av kjelpasser.

Kjeloperatør og kjelpassersertifikat utstedes for 5 år av gangen.

Veien til sertifikat

Kjeloperatør:

 • Gjennomført kurs og bestått eksamen for kjeloperatør
 • Dokumentert minimum 3 måneders relevant praksis med damp- og kondensatsystemer (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat
 • Passfoto og søknad til sertifisering

Kjelpassere:

 • Gjennomført kurs og bestått eksamen for kjelpasser
 • Dokumentert minimum 2 års praksis som operatør med operatørsertifikat for kjel (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat
 • Passfoto og søknad til sertifisering

Resertifisering av kjelpassere og kjeloperatører (hvert 5. år):

 • Kandidaten må dokumentere relevant praksis i minst 1 av de 3 siste årene. (Dersom kandidaten ikke kan dokumentere relevant praksis må oppdateringskurs gjennomføres)
 • Kopi av tidligere sertifikat
 • Bestått resertifiseringseksamen
 • Evt. nytt passfoto og søknad til sertifisering

Det er ikke et krav om å gjennomgå oppdateringskurs i forbindelse med resertifisering så lenge kravet til relevant praksis er oppfylt, men det anbefales likevel at man tar dette for å friske opp fagkunnskaper og endringer i fagområdet. 

Sertifikater og database

 • Sertifikatet utstedes i A4- og bankkort-format
 • Bedriftene kan også få tilgang til sertifikatene direkte i sertifikatdatabasen som benyttes ved å henvende seg sertifiseringsorganet tko@ti.no. Når bedriften (sertifikatbehandleren) er registrert her, varsler databasen automatisk til sertifikatbehandleren i ønsket tid før sertifikatet utløper.

Ny praksis fra 1. juli 2017

(De nye eksamensreglene gjelder for samtlige sertifiseringsorganer som utsteder operatør-/ kjelpassersertifikat)

 • Ved sertifisering må man avlegge og bestå en skriftlig eksamen som er basert på flervalgsoppgaver
 • Det er 30 spørsmål på nysertifisering og 20 spørsmål på resertifisering
 • For å bestå eksamen kreves minst 75 % rett svar
 • En resertifisering må finne sted før utløpsdato på sertifikat og tidligst 12 måneder før
 • Nytt sertifikat har en gyldighet på 5 år fra utløpsdato på tidligere sertifikat

Sertifiseringsnormen/Temaveiledningen

Du kan laste ned temaveiledningen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap her.

Søknad til sertifisering

Du kan laste ned søknadsskjema her. Søknadskjema med vedlegg sendes til: kjel.no@inspecta.no