Veien til sertifikat

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha gjennomført kurs/resertifiseringskurs innenfor gjeldende standard.

Kiwa er en av flere kurstilbydere på markedet. 

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatet ditt er gyldig i 2 år for NS-EN 13067 og 3 år for NS-416. For fornyelse/resertifisering må du legge frem dokumentasjon eller resertifiseres etter krav i gjeldende standard.