NS 477 trekkes tilbake med virkning fra 1. januar 2021

SNK-67 (Standard Norge Komite for sveising) har besluttet å trekke tilbake NS 477 med virkning fra 1. januar 2021. Alle eksisterende NS 477-sertifikater vil gjelde frem til sertifikatets utløpsdato.

Et NS 477-sertifikat er gyldig i 5 år i første omgang, deretter gir standarden en 10 års gyldighetsperiode.

NB: Siden standarden trekkes tilbake 1. januar 2021 åpner vi for å kunne forlenge ditt sertifikat i 10 år, uansett hvor du er i gyldighetsperioden/-e nevnt ovenfor.

Ditt sertifikat vil da være gyldig i 10 nye år i fra den datoen du fornyer det.

Evt. «tapte» år i dagens sertifikat trekkes fra i prisen på det nye sertifikatet.

Det forutsettes at søknad om fornyelse sendes oss innen 1 januar 2021.

Fra og med 1. januar 2021 vil det ikke bli foretatt sertifisering eller fornyelse etter denne standarden.

Søknad om sertifisering/fornyelse iht. NS 477

Følgende skjema må fylles ut og sendes sertifiseringsansvarlig hos Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS:

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med:

Sertifiseringsansvarlig: Torild.Delin.Kollsgard@kiwa.com, tlf: 982 90 277 
Teknisk Leder: Jan.Sletten@kiwa.com, tlf: 977 26 894