Veien til sveiseoperatør/maskinstiller sertifikat

Praktisk prøve kan utføres i ditt verksted via Kiwa Teknologisk Institutt eller en av våre samarbeidspartnere. Eksaminering/sveiseprøven gjennomføres i din bedrift på aktuell maskin.

Godkjenningen kan baseres på sveiseprosedyreprøving, før-produksjon eller produksjonsprøving, en sveiseprøve eller en produksjonen test.

Eksaminatoren fra Kiwa TI eller fra en av våre samarbeidspartnere er sertifiseringsorganets representant. Eksaminatoren skal ivareta habilitet og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard, rutiner og sveiseprosedyre som bedriften har fremlagt. 

Eksaminator skal være til stede før sveising starter, informere om kandidatens rettigheter og hva han/hun har lov til å gjøre. Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID, dvs. navn, fødeland og fødselsdato. Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å sveise en ny prøve hvis første forsøk mislykkes. Eksaminator har rett til å avbryte eksaminering dersom han mener kandidaten ikke følger de anvisninger som er gitt i informasjonsskrivet, rutiner og sveiseprosedyrer, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatet er gyldig i 3 år. Fornyelse/resertifisering utføres i henhold til gjeldende krav i standard.