Standarden kan bestilles hos Norsk Standard.

Følgende lokasjoner tilbyr sertifiseringsverksted med alle fasiliteter:

  • Kiwa Teknologisk Institutt, Stavanger
  • Hop kompetansesenter, Askøy-Bergen
  • Vitec, Verdal
  • OPUS, Drammen
  • Wangen Sveis & kompetansesenter, Bergen

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å gjennomføre oppsveising i egen bedrift.

Veien til sertifikat

Eksaminatoren fra TI eller fra en av våre samarbeidspartnere er sertifiseringsorganets representant. Han/hun skal ivareta habilitet og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard, rutiner og sveiseprosedyre som bedriften har fremlagt. Eksaminator skal være til stede før sveising påstartes, informere om kandidatens rettigheter og hva han/hun har lov til å gjøre med tanke på sliping, reparering, start/stopp i sveiselarver osv. Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID, dvs. navn, fødeland og fødselsdato. Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å sveise/lodde en ny prøve hvis første forsøk mislykkes. Eksaminator har rett til å avbryte eksaminering dersom han mener kandidaten ikke følger de anvisninger som er gitt i informasjonsskrivet, rutiner og sveiseprosedyrer, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.

Gyldighet – krav til fornyelse

Et sveisesertifikat er gyldig i 2 år, forutsatt at sertifikatet blir oppdatert av sveisekoordinator hver 6. måned. Man kan få forlengelse av sertifikatet for 2 nye år, forutsatt at dokumentasjon iht. relevant standard fremlegges eksaminator/sertifiseringsorganet. For buttsveis (BW) kreves det 2 volumetriske kontroller (røntgen/ultralyd) over de siste 6 månedene, eller en for hver av de to siste seksmåneds-periodene. Sertifikatet skal være påtegnet 4 ganger av bedriftens sveisekoordinator før fornyelse.

Konvertering fra andre organ

Det kommer innskjerpede krav til konvertering av sertifikater mellom sertifiseringsorganene, inntil kravene er harmonisert mellom organene og godkjent av Norsk akkreditering konverterer ikke TI sertifikater fra andre organer.