Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at personell som arbeider med automatiske brannalarmanlegg skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. NS-3960 pkt. 4.1 setter krav til foretak som skal utføre prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Med utgangspunkt i lanseringen av den nye standarden (NS 3960), har FG etablert nye regler for automatiske brannalarmsystemer - FG-750 sertifisering av personell og FG-760 sertifisering av foretak. For å bli sertifisert kreves relevant grunnkompetanse, produktkompetanse og dokumentert relevant praksis. I tillegg må en bestå eksamen og gjennomføre sertifiseringskurs i henhold til FG-750.

Sertifiseringsprosessen

Detaljene rundt sertifiseringsprosessen finner du i kravdokumentet FG-750:2 - Sertifisering av personell. Det kan lastes ned her

Sertifiseringsområdene er:

 • Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
 • Installatør – utførelse av automatiske brannalarmanlegg
 • Tekniker – driftssetting av automatiske brannalarmanlegg
 • Kontroll – uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg

FG hadde en overgangsordning FG-780 som var gyldig fram til 1.10.2017. Her var sertifiseringsorganet gitt en myndighet til å foreta en objektiv vurdering av søkers praksis og kompetanse for de ulike sertifiseringsområdene. Endringen betyr at minimum praksis krav i de ulike klassene nå må dokumenteres i alle klasser.

Gyldighet

Personellsertifikatene har en gyldighet på 5 år.
For fornyelse/resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter krav gitt i FG-750:2.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf-filene på egen maskin. 

Følgende skjemaer må fylles ut:

Krav til dokumentasjon for sertifikatutstedelse FG -750

Når en søker sertifikat innen brannalarm første gang må følgende sendes inn:

Praksis krav:

 • Prosjektering: Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Installatør: Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Tekniker: Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Kontroll: Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder. 

Det fint hvis alt skannes til ett dokument før det sendes til oss. (Foto sendes i egen jpg fil)

Når en søker resertifisering på eksisterende sertifikat på brannalarm:

Praksis krav:

 • Prosjektering: Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Installatør: Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Tekniker: Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Kontroll: Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder. 

Det fint hvis alt skannes til ett dokument før det sendes til oss. 

Når en søker sertifikat innen brannalarm landbruk og veksthus:

Praksis krav:

 • Prosjektering: Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Installatør: Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Tekniker: Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. 
 • Kontroll: Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder. 

Det fint hvis alt skannes til ett dokument før det sendes til oss. 

Når en søker sertifikat innen talevarsling:

Praksis krav:

 • Prosjektering: Minimum 100 timer i løpet av de siste 36 måneder. 
 • Installatør: Minimum 150 timer med praksis i løpet av de siste 36 måneder. 
 • Tekniker: Minimum 150 timer med relevant praksis i løpet av de siste 36 måneder. 
 • Kontroll: Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 36 måneder. 

Det fint hvis alt skannes til ett dokument før det sendes til oss.