Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at personell som arbeider med automatiske brannalarmanlegg skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. NS-3960 pkt. 4.1 setter krav til foretak som skal utføre prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Med utgangspunkt i lanseringen av den nye standarden (NS 3960), har FG etablert nye regler for automatiske brannalarmsystemer - FG-750 sertifisering av personell og FG-760 sertifisering av foretak. For å bli sertifisert kreves relevant grunnkompetanse, produktkompetanse og dokumentert relevant praksis. I tillegg må en bestå eksamen og gjennomføre sertifiseringskurs i henhold til FG-750.

Sertifiseringsprosessen

Detaljene rundt sertifiseringsprosessen finner du i kravdokumentet FG-750:1 - Sertifisering av personell. Den kan lastes ned her

Sertifiseringsområdene er:

  • Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
  • Installatør – utførelse av automatiske brannalarmanlegg
  • Tekniker – driftssetting av automatiske brannalarmanlegg
  • Kontroll – uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg

FG hadde en overgangsordning FG-780 som var gyldig fram til 1.10.2017. Her var sertifiseringsorganet gitt en myndighet til å foreta en objektiv vurdering av søkers praksis og kompetanse for de ulike sertifiseringsområdene. Endringen betyr at minimum praksis krav i de ulike klassene nå må dokumenteres i alle klasser.

Gyldighet

Personellsertifikatene har en gyldighet på 5 år.
For fornyelse/resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter krav gitt i FG-750:1

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 

Følgende to skjemaer må fylles ut: