Fra 1. januar 2015 har forsikringsselskapene etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg. Godkjennelsesordningen administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Reglene er utarbeidet av FG, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak, eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg. Foretak som oppfyller gjeldene krav, er oppført på FGs nettside www.fgsikring.no.

Formål med FG-sertifisering

Formålet med FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av foretak (FG-760), er å sikre nødvendig nivå på foretakssystem, kompetanse i foretaket, at foretaket innehar relevante godkjennelser og at dette kan dokumenteres med en sertifisering.

FG- regler (FG-760) for foretak omfatter områdene:

  • Installasjon - Utførelse av automatiske brannalarmanlegg
  • Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
  • Tekniker - Driftssetting, teknisk behandling, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg
  • Kontroll - Uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg

Reglene bygger på NS 3960.

Krav til sertifiseringen finnes i FG-760:2, punkt 2, du kan lese mer om dette her. 

Søknadsskjema 

Du kan enkelt søke om sertifisering ved å fylle ut vårt søknadsskjema. Følgende skjema må legges ved søknaden:

  • Egenerklæringsskjema for FG-760 
  • FG-760 - Egenerklæring om kvalitetssystem 
  • FG-760 – HMS egenerklæring  

Filene kan lastes ned i høyre kolonne på nettsiden. Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske mellomlagre pdf'ene på egen maskin først.