Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i nye FG-regler for automatiske slokkesystemer - (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak.

Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis, samt bestått eksamen i henhold til disse regler.

Kiwa tilbyr sertifisering som dekker kravene i FG-900.

Sertifiseringsprosessen

Detaljene rundt sertifiseringsprosessen finner du i FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER, Sertifisering av personell FG-900. Den kan lastes ned på nettsidene til Finans Norge.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

 • FG-900 Utførende – 5 år
 • FG-900 Prosjektering – 5 år
 • FG-900 Kontroll – 5 år

For fornyelse/resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter krav gitt i normen.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 

Følgende to skjemaer må fylles ut:

Ved resertifisering, benyttes understående skjema til å dokumentere praksis: 

Krav til dokumentasjon for sertifikatutstedelse FG- 900

Når en søker sertifikat innen sprinkler første gang må følgende sendes inn:

 • Søknadsskjema ID 1953
 • Praksis skjema ID 2081 
 • Kopi av fagbrev- og/ eller vitnemål
 • CV 
 • Kursbevis bestått eksamen 
 • Passfoto bilde i jpg-format 

Praksis krav:

 • Utførelse: Minimum 300 timer med praksis i løpet av de siste 36 måneder, eller 250 timer innen 12 måneder etter kunngjøring av bestått eksamen. 
 • Prosjektering: Minimum 200 timer i løpet av de siste 36 måneder, eller 150 timer innen 12 måneder etter kunngjøring etter bestått eksamen.
 • Kontroll: Minimum 150 timer kontroll i løpet av 36 måneder, eller 100 timer innen 12 måneder etter kunngjøring av bestått eksamen. 
 • Vedlikehold: Minimum 100 timer ulike vedlikeholdsoppgaver siste 36 måneder

Det fint hvis alt skannes til ett dokument før det sendes til oss. (Foto sendes i egen jpg-fil)

Når en søker resertifisering på eksisterende sertifikat på sprinkler:

 • Søknadsskjema ID 1953
 • Praksis skjema ID 3068
 • Kursbevis, bestått resertifisering eksamen 

Praksis krav:

Minimum kravene er at det sendes inn 10 referanseprosjekter registret i FG kontroll. Er et prosjekt svært omfattende over tid kan en søke sertifiseringsorganet om et redusert antall innmeldte prosjekter. Det MÅ komme frem at en søker om dette.

Dersom det ikke er mulig så må en legge med praksis timer som dette:

 • Utførelse: Minimum 300 timer med praksis i løpet av de siste 36 måneder
 • Prosjektering: Minimum 200 timer i løpet av de siste 36 måneder
 • Kontroll: Minimum 150 timer kontroll i løpet av 36 måneder
 • Vedlikehold: Minimum 100 timer ulike vedlikeholdsoppgaver siste 36 måneder

Det fint hvis alt skannes til ett dokument før det sendes til oss.