Regler for foretak er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) med representanter fra forsikringsselskapene og Brannteknisk Forening (BTF) oppnevnt av Prosjektstyre FG-brann.

Formålet med FG-regler for automatiske slokkesystemer er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell og til foretak som skal arbeide med automatiske slokkesystemer.

Sertifisering iht. FG-910

Sertifisering av foretaket kan gjøres etter følgende områder:

 • Prosjektering av automatiske slokkesystemer
 • Utførelse av automatiske slokkesystemer
 • Kontroll av automatiske slokkesystemer

Krav til foretak

 • Foretaket skal ha gyldig sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse utstedt av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) eller foretaket skal inneha lokal godkjenning i aktuell tiltaksklasse i henhold til den aktuelle byggesaken.
 • Foretaket skal være sertifisert i henhold til disse reglene (FG 910).
 • Foretaket skal ha ansatt sertifisert personell i henhold til FG-regler for automatiske slokkesystemer – sertifisering av personell (FG-900).
 • Foretaket skal ha et kvalitetsstyringssystem som minst dekker beskrivelsen i kapittel 5 i disse reglene.
 • Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest og ansvarsforsikring.

Kompetansekrav til foretak oppsummert:

SertifiseringsområdeGrunnkrav 1Personellkrav 2Kvalitetssikrings-system
Prosjektering av automatiske slokkesystemerSentral godkjenning i aktuell tiltaksklasseMinst én fast ansatt med personellsertifisering 3: ProsjekterendeJa
Utførelse av automatiske slokkesystemerSentral godkjenning i aktuell tiltaksklasseMinst én fast ansatt med personellsertifisering 3: UtførendeJa
Kontroll av automatiske slokkesystemerSentral godkjenning i aktuell tiltaksklasseMinst én fast ansatt med personellsertifisering 3: KontrollørJa

1) Innleid personell kan ikke benyttes for å oppnå foretakssertifisering. 
2) Foretak som innehar lokal godkjenning i aktuell tiltaksklasse kan søke om sertifisering i henhold til disse reglene i den aktuelle byggesaken. 
3) Sertifisert personell i henhold til FG-regler for automatiske slokkesystemer – sertifisering av personell (FG-900).

NB! Det er kun foretak med egne FG-personellsertifiserte ansatte som kan innvilges foretakssertifikatet. Etter 1. juli 2012 er det kun sertifiserte foretak som kan utføre kontroll.

For foretak uten eget sertifisert personell er det laget overgangsregler

Søknad om sertifisering

Fyll ut og send inn følgende tre skjemaer:

 • Søknad til sertifisering av foretak etter FG-910:3 
 • FG-910 – Egenerklæring om kvalitetssystem 
 • FG-910 – HMS egenerklæring 

Du finner filene i høyrekolonnen på nettsiden. Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du mellomlagre pdf-filene på egen maskin først.