Vi sertifiserer følgende personell iht. Norsk Gassnorm:

  • Gasstekniker I - Installasjon av anleggstype 1
  • Gasstekniker II - Installasjon av anleggstype 2
  • Faglig leder II - Prosjektering av anleggstype 2
  • Montør midlertidig gassanlegg, nivå 1 
  • Montør midlertidig gassanlegg, nivå 2

Veien til sertifikat

For å få utstedt sertifikat må du - i tillegg til grunnkompetanse - ha bestått eksamen i henhold til kravene i Norsk Gassnorm. 

Etter gjennomført eksamen sendes søknad med vedlegg til sertifiseringsorganet som utsteder akkreditert sertifikat dersom alle krav er innfridd, jfr. Norsk Gassnorm §13 med vedlegg.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

  • Gasstekniker I – 5 år
  • Gasstekniker II - 5 år
  • Faglig leder II - 5 år
  • Montør midlertidig gassanlegg, klasse 1 - 5 år
  • Montør midlertidig gassanlegg, klasse 2 - 5 år

For resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter gjeldende norm.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 

Følgende skjemaer må fylles ut:

Velg relevant skjema: