NDT-kurs finnes tilgjengelige hos flere aktører i markedet, der i blant annet Kiwa Teknologisk Institutt.

Eksaminering gjennomføres ved kursslutt. Etter bestått sertifiseringsprøve og dokumentert praksisperiode, mottar du ditt NDT-sertifikat som dokumentasjon på din kompetanse.

Gyldighet – krav til fornyelse

Gyldigheten for sertifikater innen ISO 9712, sertifisering av NDT personell, er beskrevet i standarden punkt 9.4, krav til fornyelse i punkt 10 og resertifisering i punkt 11.

Her er det viktig å bemerke seg at det skilles på 5 års fornying, som kan gjøres med søknad og vedlegg, og 10 års resertifisering som gjøres med eksaminering.

Kort oppsummert:
Sertifikatet er gyldig i 5 år forutsatt at operatøren ikke har fravær fra praktisering innen metoden på mer en 12 måneder, og at synstest er bestått. Sertifikatet skal derfor signeres av nivå 3 eller leder innen bedrift en gang hver 12. måned.

Etter de første 5 årene, kan sertifikatet fornyes for ytterlige 5 år ved søknad som skal inneholde verifiserbare dokumenter på at operatøren har utført tilfredsstillende arbeid innen metoden, ikke har opphold på mer en 12 måneder og gyldig synstest.

Etter to perioder på 5 år, totalt 10 år, kan sertifikatet fornyes for ytterlige 5 år ved å avlegge en teoretisk og praktisk eksamen. Selve eksamen er noe redusert i forhold til eksamen ved første gangs sertifisering, og medfører at operatøren starter syklusen på nytt.

Du kan enkelt laste ned og fylle ut våre skjemaer her: