Våre rådgivere har sterk teoretisk kompetanse og lang praktisk erfaring fra arbeid med både Safety og Security. De kan bidra med utvikling av rammeverk og retningslinjer for sikkerhetsarbeidet, samt å bygge av kultur for etterlevelse av de etablerte sikkerhetsprinsippene. 

Hva er sikkerhetskultur?

Er dere tøffe nok til å både uttrykke egen bekymring og å ta andres bekymring på alvor? Sikkerhetskultur handler om hvordan vi sammen evner å se, vurdere og håndtere risiko. Det er forholdet mellom organisasjonskultur og sikkerhet. Utvikling av sikkerhetskultur forutsetter solid lederforankring og etablering av fornuftig struktur og rammeverk, for deretter å implementere gode løsninger for sikkerhetsarbeidet og gode holdninger hos ansatte. Sikkerhetsledelse etableres i ledelsen og utøves på alle nivå i virksomheten.

Bør min bedrift bygge sikkerhetskultur?

Alle bedrifter som virkelig ønsker å hindre uønskede hendelser, bør bygge inn gode holdninger hos ansatte og sørge for forsvarlige sikkerhetsløsninger i virksomheten.

Kjenner du deg igjen i noen av utsagnene under? Da bør du sette fokus på sikkerhetskultur. 

 • Det er fremdeles for mange skader hos oss
 • Det er for mye «skal-bare»
 • Det er for mange enkle og usikre løsninger
 • Jeg er bekymret for at folk ikke tar sin egen og andres sikkerhet på alvor
 • Vi har ikke utviklet oss i takt med større sikkerhetsutfordringer
 • Ledelsen tar ikke sikkerhetsarbeidet på alvor
 • Vi mangler gode systemer og prosesser for sikkerhetsarbeidet
 • Våre kunder krever at vi tar sikkerheten mer på alvor

Hva er fordelen med å bygge sikkerhetskultur?

 • Effektivt å gjøre ting «riktig»
 • Effektivt å unngå uønskede hendelser
 • Godt sikkerhetsarbeid gir bedre omdømme
 • Bedriften blir en mer attraktiv arbeidsgiver
 • Framstå mer profesjonelt og bli en mer attraktiv samarbeidspartner
 • Oppnå at verdiskapende prosesser flyter bedre

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med? 

 • Etablering av rammer og prinsipper for sikkerhetsstyring og sikkerhetsledelse.
 • Utvikle og/eller forbedre metoder og prosesser i sikkerhetsarbeidet.
 • Opplæring, trening og kurs innen sikkerhetsrelaterte tema.

Hvorfor velge Kiwa?

 • Erfarne konsulenter med teoretisk og praktisk erfaring fra sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring
 • Bred erfaring fra bruk av standarder, lover og forskrifter som regulerer sikkerhetsarbeidet.
 • Kiwa er Pålitelig, Kompetent, Dynamisk og Inkluderende – du vil trives med samarbeidet.