Ofte kan feil valg av maling, mangelfull forbehandling, feil i påføringsbetingelser og tilsvarende medføre store konsekvenser, både sikkerhetsmessig og økonomisk.

Når det verst tenkelige skjer og man opplever kollaps i et system eller at skader har oppstått over tid, er det viktig å finne ut hvordan man hindrer at det skjer igjen.

I de fleste tilfeller kan dette besvares ut fra en skadeanalyse. Ved hjelp av materialtekniske vurderinger, befaringer og gjennomgang av bakgrunnsdata og analyser finner vi løsninger på dine problemer.