Korrosjon forårsaker årlig store kostnader for ulike bransjer. Konsekvensene kan være betydelige produksjonstap, fare for miljøforurensning, og økt sikkerhets- og helserisiko. Derfor er det viktig at korrosjon blir oppdaget på et tidlig stadium.

Teknologien møter dagens krav til strøm, varme, olje, gass og petrokjemisk industri. SLOFEC ™ benytter virvelstrømprinsippet i kombinasjon med et magnetisk felt. Ved indusert magnetisme, som øker penetreringsdybden, oppdages lokale defekter selv dypt nede i materialet. SLOFEC ™ gir en rask indikasjon på lokale defekter i tynne og tykke plater og rør.

Metoden kan brukes til rør- og gulvskanning og er svært effektivt for å teste eksempelvis rørledninger, tanktak, tankgulv og tankvegger. SLOFEC ™ kan brukes til å teste de fleste materialer og dimensjoner.

 • Rørledninger
 • Tanktak
 • Tankgulv
 • Tankvegger

Fordeler ved skanning med SLOFEC ™

 • Fullstendig ikke-destruktiv kontroll
 • Pålitelige resultater
 • Høy inspeksjonshastighet
 • Testing gjennom belegg, for eksempel malingslag med opptil 10 mm tykkelse
 • Høy følsomhet for defekter i tykkelser opp til 35 mm
 • Klart skille mellom inn- og utvendige feil
 • Inspeksjon ved høyere temperaturer
 • Tydelig fargebasert kartlegging av omfanget av skader i brukervennlige rapporter