Våre konsulenter har sterk teoretisk kompetanse og lang praktisk erfaring fra industri og konsulentvirksomhet. Konsulenten jobber jevnlig på prosjekter der simulering for nybygg eller undersøkelse av struktur etter skade er sentrale oppgave. Materialforståelsen er koblet inn mot vår testlab for metalliske materialer som er akkreditert i henhold til ISO 17025. 

Med vår hjelp kan du få den rette kunnskapen til å ta en beslutning om utstyret må byttes ut, om de planlagte tiltakene er effektive eller hvordan den mest optimale testingen og inspeksjonsprogrammet skal bli legges opp. Du får også en bedre forståelse av årsakene til ulykker og feil, samt får anbefalinger om hvordan ulykker kan unngås i fremtiden.

Styrkeanalyse er også en viktig del av vurderingen av ny design og ved fitness for service i et eksisterende anlegg.

Hva er Strukturanalyse og FEM

Strukturanalyse er bestemmelse av effekten av laster på fysiske konstruksjoner og deres komponenter. Strukturanalyse kan benyttes på ulike byggverk såsom containere, rammer, fagverk, master, tanker, beholdere o.a. og som skal motstå ulike laster og trykk, lineære som ikke-lineære. Strukturanalysefaget omfatter fagfelter som matematikk, materialteknologi, statikk, dynamikk og mekanikk. Resultatene fra analysen brukes til å bekrefte og avdekke svakheter og lastbildet i strukturene. Dette er en av de mest sentrale oppgavene i planlegging og konstruksjon av strukturer og inngår i hele prosessen fra design til ferdig produkt.

Hvorfor velge Kiwa TI?

  • Erfarne konsulenter med lang praktisk erfaring
  • Rask levering og høy kvalitet på leveransene
  • Bredt fagmiljø som kan ta hånd om ulike oppgaver
  • Sterk og kvalitetsbevisst organisasjon