Det er eier/bruker av tanker og tankanlegg som har ansvar for at gjeldende lover og direktiver følges. De relevante forskriftene spesifiserer krav til både kontrollintervaller, kontrollomfang og hvem som kan utføre kontrollene. I enkelte tilfeller er det et myndighetskrav at kontroll skal utføres av en uavhengig tredjepart.

For å avgjøre hvilke påbud som gjelder for et tankanlegg må du som er eier/bruker vurdere hvert enkelt anlegg opp mot relevante forskrifter. Kiwa er en uavhengig tredjepart med mer enn 40 års erfaring fra tankinspeksjon. Vi bistår gjerne med vår kunnskap dersom du har behov for assistanse på dette området.

Gjeldende direktiver/forskrifter:

 • PED – Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) PED er et direktiv som regulerer produksjon og omsetning av trykkpåkjent utstyr innen hele EØS-området. PED inneholder krav til installasjon og ferdigkontroll av nye trykktanker.
 • Forskrift om farlig stoff (Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen) Trykktanker faller inn under denne forskriften. Eiere og brukere av slike anlegg er blant annet pålagt å sørge for at utstyr og anlegg underlegges systematisk tilstandskontroll i henhold til forskriften.
 • Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning) Forskriftens kap. 18: Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, også kalt Tankforskriften, omfatter krav til atmosfæriske tanker og tankanlegg.
 • Storulykkeforskriften Formålet med forskriften er å forebygge storulykker med farlige kjemikalier og å minimere konsekvensene for mennesker, miljø og materielle verdier dersom en ulykke inntreffer. Virksomheter er pålagt selv å kontrollere om de er pliktige til å følge forskriften, ved å ta rede på om kjemikaliene virksomheten håndterer, overskrider mengdegrensene som forskriften oppgir.

Sikkerhet og risikohåndtering

Tanker og deres komponenter utsettes for store påkjenninger. Innholdet i tanken, været eller driftsforholdene kan forårsake lekkasje som skader både mennesker og miljøet. Blokkerte ventiler og avløp, defekte trappeløp, revner i vegger o.l. kan medføre sikkerhetsrisiko. For å holde beholderen i drift og foreta korrekt vedlikehold til rett tid kreves ekspertise og informasjon fra jevnlige kontroller.

Under en inspeksjon vil tanken og dens utstyr undersøkes for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon. Dette kan gjøres enkelt, kostnadseffektivt og pålitelig med avanserte ikke-destruktive metoder (NDT). Kontrollen kan i mange tilfeller gjennomføres mens anlegget er i drift.

Kiwa tilbyr:

 • Ferdigkontroll/oppstillingskontroll av nye tanker
 • Systematisk tilstandskontroll av eksisterende anlegg
 • Gjennomgang av sikkerhetsrutiner og miljøkrav
 • Inspeksjonsplanlegging og definering av akseptkriterier
 • Utvendig og innvendig inspeksjon av tanker
 • Vurdering av tankens tilstand opp mot EEMUA eller API. Les mer om hva Kiwa kan tilby innen EEMUA her.

Kiwa legger vekt på å gjennomføre inspeksjoner når det passer deg for å redusere forsinkelsene i driften og andre funksjoner så mye som mulig. Vi hjelper deg å planlegge og finne ut nøyaktig hvilket vedlikehold som kreves slik at du kan benytte fasilitetene sikkert i kommende bruksperiode. Kiwa er ledende i bruk av ny teknologi, og vi utvikler kontinuerlig våre metoder basert på tilbakemelding fra våre kunder.

Fordeler med tankinspeksjon

 • Vurdere hele tankens tilstand inkludert alt tilbehør 
 • Forhindre lekkasjer og ulykker 
 • Beskytte miljøet 
 • Øke sikkerheten 
 • Maksimere prosessoppetid og lønnsomhet 
 • Hjelpe deg å foreta korrekt vedlikehold på rett tid 
 • Avanserte prøvemetoder muliggjør inspeksjoner under drift

Et bredt tjenestespekter

Kiwa har lang erfaring med tankinspeksjon og tilbyr en lang rekke tjenester på området. Vi kan for eksempel finne tankens volum med 3D lasermålersystem. Vi kan kartlegge tankens gulv med LFET Floorscan-metode, som gir et visuelt kart over forholdene på gulvplatene. For kartlegging av korrosjon i mantelplatene bruker vi en wallscanner (crawler). Om du ønsker utfører vi også tank-assessment etter EEMUA 159 for å vurdere tankens tilstand. I samarbeid med deg kan vi gjøre beregninger om tankens driftstilstand og utvikle forebyggende og risikobaserte vedlikeholds- og inspeksjonsplaner.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!