Inspeksjon av svovelsyretank

Se hvordan det gikk for seg da Kiwa inspiserte svovelsyretanken til Acinor.