Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

I tillegg til våre faste laboratorier, tilbyr vi også "onsite" kalibrering av utstyr for temperaturmålinger. Våre mobile laboratorier er på veien store deler av året. Ved å benytte deg av denne tjenesten slipper du tap av verdifull tid forårsaket av instrumenter og systemer som er nede.

For temperaturer under 600°C benyttes SPRT-25 som hovedreferanse. For temperaturer over 600°C benyttes TC-element type S. Temperaturreferanse er kalibrert mot ITS-90 fikspunkt og møter kravene til interpolasjonsinstrumenter.

Vi kalibrerer følgende utstyr:

  • Pt-100 elementer
  • Termoelementer
  • Direktevisende termometer
  • Temperaturtransmittere
  • Temperaturskrivere
  • Temperaturkalibratorer
  • Pyrometer
  • Dataloggere