Man spesifiserer krav til fuktighet som enten kondenserende eller ikke kondenserende. Ikke kondenserende betyr at utstyret ikke er kvalifisert for å tåle temperaturvekslinger ved høy fuktighet. Kondenserende skal tåle dette.

Temperaturveksling ved høy fuktighet medfører at vann pumpes inn i utstyr pga. trykkforskjeller. Dette kommer av temperaturforskjeller mellom omgivelsen og utstyret. Vannet kommer ikke ut igjen og dermed akkumuleres det vann i utstyret over tid.

Militært utstyr testes normalt med syklisk test i 10 døgn. Kommersielt utstyr for båt testes med syklisk test i 2 døgn.Man spesifiserer krav til fuktighet som enten kondenserende eller ikke kondenserende. Ikke kondenserende betyr at utstyret ikke er kvalifisert for å tåle temperaturvekslinger ved høy fuktighet. Kondenserende skal tåle dette. Temperaturveksling ved høy fuktighet medfører at vann pumpes inn i utstyr som er nesten tett pga trykkforskjeller. Dette kommer av temperaturforskjeller mellom omgivelsen og utstyret. Vannet kommer ikke ut igjen og dermed akkumuleres det vann i utstyret over tid. Militært utstyr testes normalt med syklisk test i 10 døgn. Kommersielt utstyr for båt testes med syklisk test i 2 døgn.

Aktuelle spesifikasjoner:

  • IEC 60068-2-78 Konstant temperatur.
  • IEC 60068-2-30 Syklisk test.
  • IEC-721 Classification of environmental conditions.
  • IEC 60945 Maritime Navigation and radiocommunication equipment and systems.
  • ETSI-EN 300 019-2-x Environmental Conditions for telecommunications equipment.
  • E10 IACS Testing Procedure for electrical, control and instrumentation equipment, computers and peripherals covered by classification (IACS=International Association of Classification Societies).
  • DNV 2.4 Standard for Certification, Environmental Test Specification for Instrumentation and Automation Equipment.
  • MIL-STD 810 Department Of Defence, Test Methode Standard, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests.