Kiwa Sport er et uavhengig forsknings- og testinstitutt som leverer tjenester innen forskning, testing, inspeksjon og sertifisering av sportsdekker som kunstgress, friidrettsdekker, idrettsgulv og tennisbaner.

Isa Sport Nordic er nå Kiwa Sport

Under navnet ISA Sport Nordic har instituttet vært i virksomhet siden 1959. I 2004 etablerte selskapet eget kontor med testlaboratorium i Norge, og har siden da vært den ledende aktøren for testing og sertifisering av sportsdekker i Norden. Nå er ISA Sport Nordic blitt Kiwa Sport, og er en del av Kiwa-konsernet med testlaboratorier flere steder. Standard tester gjennomføres i vårt laboratorium på Økern i Oslo. Laboratorietester som krever FIFA-godkjenning utføres av vårt akkrediterte testlaboratorium i Nederland.

Våre tjenester innen testing av sportsgulv 

  • Testing av kunstgressbaner
  • Testing av idrettsgulv i hall
  • Testing av sportsdekke for friidrett
  • Tredjepartstesting av nye dekker for sikre at kvaliteten er i henhold til bestilling og gjeldende krav. Dette kan være svært nyttig også for anlegg som ikke får tildelt spillemidler.
  • Tilstandsvurdering av eldre dekker

Vilkår for tilskudd av spillemidler

Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping skal blant annet tildeles idrettsanlegg. Det er Kulturdepartementet som fordeler idrettens andel av spillemidlene og setter vilkår for tilskudd. For anlegg som er godkjent for spillemidler er det krav om godkjent testrapport av dekke før midlene utbetales. Dette gjelder både idrettsgulv/hallgulv, kunstgressbaner og friidrettsbaner med fast dekke.

Krav til egenskaper for gulv i idrettshaller

I henhold til NS-EN 14904 gjelder følgende krav til egenskaper for gulv i idrettshaller. Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler.

Krav til egenskaper for kunstgressbaner

I henhold til NS-EN 15330 gjelder følgende krav til egenskaper for kunstgressbaner. Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til baner for breddefotball.  

Egenskap Krav Testmetode
Ballsprett 45–75 % (0,6–1,0 m)  NS-EN 12235 
Ballrulle

4,0–10,0 m (Ny bane)
4,0–12,0 m (Ny test etter 5 år)

NS EN 12234 
Støtdemping 55–70 %  NS-EN 14808 
Vertikal deformasjon 4–9 mm  NS-EN 14809 
Rotasjonsmotstand 25–50 Nm  NS-EN 15301-1 
Vanngjennomslipplighet ≥ 180 mm/h  NS-EN 12616 
Planhet ≤ 10 mm under 3,0 m rettholt  NS-EN 13036-7 

(Kilde: www.regjeringen.no)

Krav til egenskaper for kunststoffdekker for friidrett

I henhold til NS-EN 14877:2013 gjelder følgende krav til egenskaper for kunststoffbaner for friidrett. Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunststoffbaner for friidrett.  

Egenskap Krav Anmerking Testmetode
Friksjon 80–110
55–110
Tørr overflate
Våt overflate
NS-EN 13036-4
Støtdemping 35–50 %    NS-EN 14808 
Vertikal deformasjon ≤ 3 mm   NS-EN 14809 
Vanngjennomslipplighet ≥ 150 mm/h   NS-EN 12616
Dekketykkelse ≥ 15 mm Avvik for enkelt-målinger inntil ± 3 mm tillates NS-EN 1969
Planhet Målkrav:
≤ 6 mm under
4,0 m rettholt
Avvik inntil 8 mm kan aksepteres på
inntil 4 punkter på banen
NS-EN 13036-7 

(Kilde: www.regjeringen.no)