Fremgangsmåten er spesielt utformet for måling av tykkelsen i kjelerør. Den kan i tillegg brukes på andre typer rør, så vel som overflater med en nominell tykkelse under 12 mm. Måleresultatene presenteres i en C-skann, noe som er enkelt å forstå.

Verdiene presenteres i justerbare farger og med et enkelt museklikk vises tykkelsen på punktet. Dersom alle fire veggene blir skannet, er det mulig å skape et roterbart 3D-bilde av kjelen.

Høy grad av gjentakelsesmulighet gjør systemet velegnet til gjentatte skanninger. Målinger gjort på ulike tidspunkt er sammenlignbare og gir et inntrykk av hvor raskt materialet korroderer.

Kiwas spesialister bruker TSCAN når man skal gjennomføre en grundig statusvurdering av anlegget. Fremgangsmåten eliminerer risikoen for tynne områder gjennom kontinuerlig tykkelsesmålinger i stedet for punktmåling.

TSCAN er et utmerket hjelpemiddel i planleggingen av rørbytte. Sammenlignet med manuelle tykkelsesmålinger kan man anslå hvor mange rør som må byttes ut på en mer nøyaktig måte, noe som medfører høyere kostnadseffektivitet

Resultatene er nøyaktige, tydelige og enkle å forstå.

Fordeler med TSCAN

  • Minimerer risikoen for ikke å oppdage materialfortynning
  • Få krav til overflatetilstand, sliping er ikke nødvendig
  • All data blir lagret for fremtidige kontroller og sammenligning
  • Dokumentasjonen er enkel og oversiktlig.
  • Programvaren gjør det mulig å lage egendefinerte visninger