Med denne formen for ultralydtesting kan vi avdekke hulrom og skader i strukturen. I tillegg kan vi bestemme dybde til f.eks. armering og måle tykkelsen på betongen. Laserstråler som projiseres på testobjektet gjør det mulig å inspisere 100 % av overflaten med meget stor nøyaktighet. 

Kiwa utfører kvalitetskontroller som fastslår sikkerheten i strukturen. Dermed vil betongens levetid kunne forlenges på en forsvarlig måte. 

Apparatets robuste utforming gjør det mulig for oss å jobbe mot røffe og ujevne overflater. Med et frekvensområde fra 10 kHz – 90 kHz kan vi inspisere så og si uavhengig av betongens kvalitet. MIRA er egnet til testing av stein- og betongstrukturer fra 50 til 2500 mm.

Fordeler ved bruk av MIRA

  • Omfattende skadeanalyse uten å åpne eller skade betongstrukturen
  • Kosteffektiv lokalisering av armering, stål og kabler i betong
  • Pålitelig informasjon om sikkerhetsrisiko ved betongen
  • Gjør det mulig å forlenge betongens livssyklus på en forsvarlig måte
  • Robust utforming muliggjør testing av røffe og ujevne overflater

Anvendelsesområder

  • Grunnmur og fundamenter
  • Bruer
  • Tunneler
  • Balkonger