Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med?

I takt med den teknologiske utviklingen i arbeidslivet, og vår nye jobbhverdag som følge av koronapandemien, står vi overfor utfordringer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsmiljøet i alle typer bedrifter. Omstilling og endringer preger hverdagen, dette stiller store krav til god ledelse av HMS-arbeidet, for bla. å opprettholde en god sikkerhetskultur. En sertifisert arbeidsmiljøleder er en viktig medspiller og pådriver for å håndtere disse utfordringene.

Dersom din bedrift allerede er sertifisert iht. ISO 9001:2015, kvalitetsledelse og/eller ISO 14001:2015, miljøledelse, er det naturlig å utvide bedriftens ledelsessystem med arbeidsmiljø iht. ISO 45001:2018. En sertifisert arbeidsmiljøleder kan bidra til å integrere kravene til arbeidsmiljøledelse i bedriftens ledelsessystem, og være en viktig bidragsyter i en sertifiseringsprosess av ledelsessystemet i bedriften.

Et ledelsessystem for arbeidsmiljø bidrar til utvikling av en god sikkerhetskultur. En sertifisert arbeidsmiljøleder kan hjelpe din bedrift med å motivere ledere og ansatte slik at alle medvirker og deltar aktivt i det forebyggende arbeid og bidrar til at bedriften når sine arbeidsmiljømål.

Hvorfor velge Kiwa?

En sertifisert arbeidsmiljøleder kan analysere, evaluere og presentere arbeidsmiljørelaterte data, og sikre at ledelsen i din bedrift er velinformert om status for å kunne gjøre kloke valg og beslutninger som sikrer et godt arbeidsmiljø og god sikkerhetskultur.

Kiwa har rådgivere med lang erfaring innen HMS og arbeidsmiljø som vil hjelpe din bedrift til å nå sine mål og sikre et helsefremmende og produktivt arbeidsmiljø.


Nå kan du bli sertifisert arbeidsmiljøleder

Gjennom kurset "Bli arbeidsmiljøleder - Teoretisk grunnlag for sertifisering" får du grunnlaget for å serifisere deg til arbeidsiljøleder.