Vi kan bistå deg med å kartlegge og forbedre kvaliteten på ditt verksted - fra første kundekontakt til overlevering av bil etter service.

Hvor god oversikt har du over kvaliteten på tjenestene som utføres ved ditt verksted? Hvordan oppfatter kundene dine deg? Vi kan bistå deg med å kartlegge og forbedre kvaliteten i alle ledd – fra første kundekontakt til overlevering av bil etter service.

Vår erfaring er at bilverksteder som arbeider systematisk med kvalitet opplever færre kundeklager og har høyere kundelojalitet.

Kiwa har lang erfaring med kontroll og kvalitetssikring av både store og små verksteder. Vi behandler alle resultater konfidensielt, men du kan selvfølgelig bruke dem i markedsføring for å vise at verkstedet tar kvalitet og kunden på alvor.

Hva er en kvalitetskontroll?

Kvalitetskontrollene gjennomføres ved at en tredjepart kontrollerer kvaliteten på tjenestene et verksted leverer. I kontrollene måles blant annet kvalitet på teknisk arbeid, kundebehandling og orden på verkstedområdet. Resultatene er konfidensielle og kan brukes i verkstedets kontinuerlige forbedringsarbeid.

I verkstedloven stilles det krav til systematisk kontroll av bilverkstedene.

Hvorfor kvalitetskontroll

  • Dekker kravene i verkstedloven om systematisk kontroll
  • Jobb mer systematisk med å forbedre kundebehandling og kvalitet på teknisk arbeid
  • Økt kundelojalitet
  • Lær av feil og del kunnskap
  • Færre kundeklager
  • Kompetanseutvikling av egne medarbeidere
  • Økt motivasjon hos de ansatte
  • Færre gjentatte reparasjoner