Vibrasjonsegenskaper endres når man endrer temperaturen. Forspenning i skruer/bolter endres og gummimaterialer endrer konsistens/hardhet. Dette gjør det nødvendig å kombinere vibrasjonstesting med temperaturvekslinger for produkter som er utsatt for temperatursvingninger. I tillegg er dette også et nyttig verktøy for å avdekke funksjonsfeil.

Kombinasjon av hurtige temperaturvekslinger og vibrasjon har vist seg nyttig for å avdekke latente feil/barnesykdommer ved utstyr. Produsenter av komponenter til bilindustrien er ofte pålagt å teste vibrasjon under kulde og varme. Kiwa Teknologisk Institutt har en 7 tonns vibrator med glidebord hvor vi kan teste vibrasjon i kulde og varme i tre akser med korrekt montering iht. tyngdekraften.

Aktuelle spesifikasjoner for vibrasjonstesting kombinert med temperatur

  • IEC 60068-2-1 Cold
  • IEC 60068-2-2 Heat
  • IEC 60068-2-14 Temp variation
  • IEC 60068-2-6 Sinus vibrasjon.
  • IEC 60068-2-64 Random vibrasjon.
  • IEC-721 Classification of environmental conditions.
  • MIL-STD 810 Department Of Defence, Test Methode Standard, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests