Ledelsens engasjement har alltid vært en forutsetning for et fungerende ledelsessystem og en effektiv virksomhet. Nå har de nye ISO-standardene 9001 og 14001 kommet med et tydelig krav til leders ansvar. Tilsvarende vil også gjelde øvrige standarder for ledelsessystemer, når disse blir revidert.

VI tilbyr en 3-timers workshop for innføring i de viktigste temaene.

Hvem passer dette for?

Ledere med ansvar for organisering, planlegging og tilrettelegging av arbeid i virksomheten. (daglig leder)
Hva lærer du?

 • Om kravene i de viktigste standardene for ledelsessystemer: 
  • ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet
  • ISO 14001 Ledelsessystem for miljø
  • ISO 45001 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø 
  • ISO 31000 Risikostyring
  • ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar
 • Hvordan din rolle som leder er endret i praksis; fra delegert til personlig ansvar
 • Hvordan være godt nok forberedt ved revisjon av virksomhetens ledelsessystem
 • Standardenes endring fra styringssystem til ledelsessystem

Hva får du igjen?

 • Større trygghet i din rolle som ansvarlig for virksomhetens ledelsessystem
 • Kunnskap for å stille enda bedre forberedt ved revisjoner

Hvorfor velge Kiwa?

 • Bli coachet av erfarne sertifiserte kvalitetsledere med lang erfaring fra arbeid og undervisning i ledelsessystemer
 • Vår praktiske tilnærming gjør at teorien kan tas i bruk i egen virksomhet rett etter fullført kurs