Kiwa har en 40 års lang historie innen kran- og løftekontroll. Virksomheten har stått sentralt i arbeidet med å utvikle regelverket slik det er i dag.

Type kontroller

 • Designkontroll
 • Ny-sertifisering
 • Resertifisering
 • Periodekontroll
 • Spesialkontroll

Tjenestene kan kombineres med NDT der det er relevant. 

Eksempler på løfteinnretninger og utstyr som krever sakkyndig kontroll med 3. parts godkjenning:

 • Alle typer løfteinnretninger for hengende last. Mobilkraner, tårnkraner og svingkraner.
 • Bro-/traverskraner. Vinsjer/spill/taljer. Lastebilkraner, kabelkraner, osv
 • Hånddrevne kraner. Løst utstyr/løfteredskap. Alle typer løfteutstyr, osv.
 • Kjetting, fiber, ståltaustropper, løst utstyr (plateklyper, sjakler, betongtobber, stålkasser, pallegaffel), løfteåk, andre løfte- og stablevogner, o.l.
 • Personløftere, personløfter – løftebord, personløfter - arbeidsplattform (bil eller tilhenger montert, samt selvgående)
 • Hengestillas - alle typer, klatrestillas for høyder o. 3 meter - alle typer, trallebaner.
 • Heissjakter

Fordeler ved inspeksjon av kraner og løfteutstyr

 • Faren for skader reduseres
 • Driftstilgjengeligheten øker
 • Bedre grunnlag for planlegging av vedlikehold og investeringer
 • Du får høy teknisk kompetanse, god service og en god geografisk dekning

Kiwa inspiserer alle former for kraner og løfteutstyr.