Kjeloperatør- og kjelpassersertifikat utstedes for 5 år av gangen, deretter må de resertifiseres.

Fra 1. juli 2017 ble det obligatorisk med resertifiseringseksamen ved fornyelse av sertifikat. For å kunne resertifisere sertifikatet uten oppdateringskurs må du søke om fornyelse innen utløpsdato på eksisterende sertifikat. Du må ha gyldig praksis (minst ett av de tre siste årene), og du må avlegge en skriftlig resertifiseringseksamen med godkjent resultat. Tilfredsstiller du ikke kravene må du gjennomføre oppdateringskurs og avlegge resertifiseringseksamen.

OBS! Gamle sertifikater uten utløpsdato fra ordninger som ikke lenger er akkreditert for utstedelse av sertifikater, f.eks Arbeidstilsynet, DSB (tidligere DBE) er ikke gyldige lenger. Slike sertifikater må tas på nytt!

  • Oppdateringkurs beregnet på personell som ikke oppfyller krav til resertifisering av sitt sertifikat eller personer som skal resertifiseres og som ønsker en oppdatering av stoffet før eksamen. Kurset omfatter repetisjon av aktuelt kjelerelatert stoff samt orientering om dagens regelverk/forskrifter.
    Les mer
  • 40 timers kurs for drift av kjelanlegg på 110ºC eller mer, og med effekt på 0,5MW eller mer.
    Les mer
  • Kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under ledelse av kjelpasser.
    Les mer