Kjeloperatør- og kjelpassersertifikat utstedes for 5 år av gangen, deretter må de resertifiseres.

Fra 1. juli 2017 ble det obligatorisk med resertifiseringseksamen ved fornyelse av sertifikat. For å kunne resertifisere sertifikatet uten oppdateringskurs må du søke om fornyelse innen utløpsdato på eksisterende sertifikat. Du må ha gyldig praksis (minst ett av de tre siste årene), og du må avlegge en skriftlig resertifiseringseksamen med godkjent resultat. Tilfredsstiller du ikke kravene må du gjennomføre oppdateringskurs og avlegge resertifiseringseksamen.

OBS! Gamle sertifikater uten utløpsdato fra ordninger som ikke lenger er akkreditert for utstedelse av sertifikater, f.eks Arbeidstilsynet, DSB (tidligere DBE) er ikke gyldige lenger. Slike sertifikater må tas på nytt!

Angående Coronaviruset

På grunn av Corona-situasjonen kan vi inntil videre dessverre ikke avholde kurs og eksamen for resertifisering av kjeloperatører og kjelpassere. Sertifikater med utløpsdato i 2020 kan imidlertid få forlenget gyldighet frem til 31.12.2020.

DSB har gitt sertifiseringsorganene anledning til å forlenge sertifikatenes gyldighet ut dette året. Dette er også avklart med Norsk Akkreditering. Dette gjelder bare sertifikater som har gyldighetsdato som utløper i 2020.

Det må sendes søknad på ordinært vis for at få utstedt nytt sertifikat med forlenget gyldighetsdato. Søknad merkes Covid-19. Vi vil også måtte fakturere for omkostningene med utstedelse av sertifikatet.

Les info fra DSB her.

For ytterligere informasjon ta kontakt med vårt kurssenter, telefon +47 934 48 987 eller send en e-post til kurs@kiwa.com

  • 40 timers kurs for drift av kjelanlegg på 110ºC eller mer, og med effekt på 0,5MW eller mer.
    Les mer
  • Oppdateringkurs beregnet på personell som ikke oppfyller krav til resertifisering av sitt sertifikat eller personer som skal resertifiseres og som ønsker en oppdatering av stoffet før eksamen. Kurset omfatter repetisjon av aktuelt kjelerelatert stoff samt orientering om dagens regelverk/forskrifter.
    Les mer
  • Kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under ledelse av kjelpasser.
    Les mer