Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Med fokus på miljøledelse kan du skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Samtidig kan du høste andre fordeler, som reduserte kostander og en mer effektiv drift. 

Våre kurs i miljø- og energiledelse