Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Med fokus på miljøledelse kan du skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Samtidig kan du høste andre fordeler, som reduserte kostander og en mer effektiv drift. 

  • Du lærer å jobbe med systematisk forbedringsarbeid og får kunnskap om hvordan du skal øke miljøprestasjonen i tråd med kvalitetstankegangen.
    Les mer
  • På kurset lærer du å bruke verktøy til systematisk kartlegging av virksomhetens miljøprestasjon, og får kunnskap om hvilke tiltak som gir økt verdi.
    Les mer
  • Hvordan lededarbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og eller arbeidsmiljø iht. de anerkjente internasjonale standardene ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018
    Les mer