Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Med fokus på miljøledelse kan du skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Samtidig kan du høste andre fordeler, som reduserte kostander og en mer effektiv drift. 

Velg utdanningen som passer for deg

Mange bedrifter har valgt å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 eller EMAS. Jobber du innen miljø – eller ønsker å få kompetanse innen området så har vi noen gode alternativer til deg:

Se alle kurs i miljø- og energiledelse