Med bakgrunn i myndighetenes endring i krav til omfang av opplæring for kontrollører har Kiwa tilpasset kursene slik at det er mulig å ta en eller to moduler avhengig av tidligere kompetanse og erfaring.