• Kurs for personell med prosessbakgrunn fra industri on- og offshore, som skal lede eller utføre rengjøring og gassfriing. For å kunne delta på dette kurset kreves det forkunnskap som tilsvarer kurset «Gassmålinger og utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser»
  Les mer
 • Kurs for personell som skal foreta gassmåling og utstedelse av entrings- og arbeidstillatelse for arbeid i eller på tanker, rom, rørledninger e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer og stoffblandinger.
  Les mer
 • Har du vedlikeholdt kompetansen som skal sikre at gassmålinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser gjøres på en riktig måte? Dersom du trenger repetisjon både faglig og praktisk er dette kurset for deg.
  Les mer
 • Kurs for personell som har kompetanse som kontrollør (tidl. Sertifikatutsteder) og ønsker repetisjon av det faglige og praktiske.
  Les mer