Hvorfor velge HMS Verneingeniørskolen

Alle som jobber med systematisk HMS-arbeid erfarer at det gir en gevinst i form av god HMS-kultur og risikostyring, lavt sykefravær og lojale medarbeidere. Summen av dette fører til godt omdømme, økt konkurransekraft og lønnsomhet.

HMS Verneingeniørskolen gir deg kunnskaper og kompetanse som du kan bruke i HMS-arbeidet i alle typer av virksomheter.

Hva lærer du?

  • Hvordan utvikle en god HMS-kultur
  • Hvordan du kan bistå virksomheter i det systematiske HMS-arbeidet
  • Få kunnskaper om HMS-regelverk og hvordan håndtere endringer i lovkrav
  • Du får dybdekunnskap om sentrale HMS-faglige temaer for eksempel støy, kjemisk helsefare, belysning og ergonomi.

Hva får du igjen for å delta på kurs på HMS Verneingeniørskolen?

  • Bli trygg i din HMS-hverdag
  • Du får kompetanse til å implementere og videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet
  • Blir i stand til å hjelpe virksomheter til å forbedre sine HMS-prestasjoner
  • Få formell kompetanse innen HMS