Moduler og påmelding til HMS Verneingeniørskolen

Velg det utdanningsnivået som passer for deg. Her kan du lese mer om hver enkelt modul i HMS Verneingeniørskolen og melde deg på kursene.  • Du får en helhetlig tilnærming til HMS-ledelse og hvordan du kan lede arbeidet med bærekraftig omstilling integrert i det systematiske HMS-arbeidet.
  Les mer
 • Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.
  Les mer
 • Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til sykefravær, lær hvordan du kan bidra til å forebygge slike plager og sikre gode ergonomiske arbeidsplasser. Riktig belysning er viktig både når det gjelder ergonomi og inneklima i tillegg til helse og trivsel, du lærer hva som er viktig for å sikre optimale belysningsforhold på arbeidsplasser.
  Les mer
 • Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.
  Les mer
 • Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.
  Les mer
 • Over 650 tusen ansatte i norske bedrifter opplever dårlig inneklima på sine arbeidsplasser. Et godt inneklima er lønnsomt for alle og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektive medarbeidere. Koronapandemien har lært oss viktigheten av kunnskaper om biologiske faktorer og godt smittevern, kunnskap som vi også kan ha behov for i fremtiden.
  Les mer
 • Sterk støy gir hørselskader, i utsatte bransjer er nedsatt hørsel på grunn av støy en vesentlig risikofaktor. Lær hvordan bedrifter kan forebygge negative helseeffekter av sterkt støy og hvordan både hånd-arm og helkroppsvibrasjoner kan håndteres forsvarlig.
  Les mer
 • Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.
  Les mer
 • Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.
  Les mer
 • Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.
  Les mer