Prosjektoppgaven

Alle som gjennomfører prosjektoppgaven på HMS Verneingeniørskolen erfarer at arbeidet er nyttig, interessant og lærerikt. Prosjektarbeidet gir deg en unik mulighet til faglig fordypning, og du får mulighet til å jobbe med et selvvalgt tema som er nyttig også for den virksomheten prosjektet utføres for.

Du kan få mer informasjon om prosjektoppgaven i forbindelse med at du deltar på modulen Systematisk HMS-arbeid (V090).

Veiledningshefte for prosjektoppgave

Vi har utarbeidet et veiledningshefte som beskriver hvordan du skal gå frem i forbindelse med planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjektarbeidet.

Prosjektrapporter som er utarbeidet av HMS Verneingeniører

Prosjektrapportene frem til 2020 har fått karakter A eller B.
Fra 2020 er det prosjektrapporter med karakteren «Bestått» som er tilgjengelig.
Sensurbegrunnelsen er tilgjengelig bakerst i rapporten.