Sertifiseringer og godkjenninger i HMS Verneingeniørskolen

Kursene i HMS Verneingeniørskolen dekker kompetansegrunnlaget for flere etterutdanninger og sertifiseringer. Enten du å bli sertifisert yrkeshygieniker eller revisor, jobber i BTH eller er ergoterapeut og ønsker å spesialisere deg innen arbeidshelse har vi kursene for deg.