Utdanning av FROSIO-inspektører

Kiwa har utdannet FROSIO-inspektører i mer enn 30 år. Vi holder kurs over hele verden. Kursene som avholdes i Norge holdes på Norsk. Kurs i øvrige land holdes på Engelsk. 

Kursene kan også holdes som bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om bedriftsavtaler.

 • Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.
  Les mer
 • God forståelse for utfordringer knyttet til overflatebehandling og korrosjon kan gi både kortsiktige og langsiktige besparelser. Vi gir deg en enkel innføring i hvorfor overflatebehandling er viktig og hva som fører til et vellykket resultat.
  Les mer
 • Korrosjon er et enormt problem blant annet i offshoreindustrien og bygg- og anleggsbransjen. Korrosjonskader medfører årlig store økonomiske tap, i tillegg kommer skader på mennesker og materiell som er indirekte følger av korrosjonsulykker. Store pengesummer brukes til inspeksjoner og utbedringer.
  Les mer
 • Er du materialkoordinatorer, innkjøper eller ikke-teknisk personell og syns det er vanskelig å lese materialsertifikater? Da bør du melde deg på dette kurset.
  Les mer
 • Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen
  Les mer
 • Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå tilbyr vi kurset online og i klasse!
  Les mer
 • Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen
  Les mer
 • Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå som e-læring og én uke kurssamling i klasse.
  Les mer