Utdanning av FROSIO-inspektører

Kiwa har utdannet FROSIO-inspektører i mer enn 30 år. Vi holder kurs over hele verden. Kursene som avholdes i Norge holdes på Norsk. Kurs i øvrige land holdes på Engelsk. 

Kursene kan også holdes som bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om bedriftsavtaler.

  • God forståelse for utfordringer knyttet til overflatebehandling og korrosjon kan gi både kortsiktige og langsiktige besparelser. Vi gir deg en enkel innføring i hvorfor overflatebehandling er viktig og hva som fører til et vellykket resultat.
    Les mer
  • Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen.
    Les mer
  • Fra 2020 vil det være krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.
    Les mer

Utdanning av driftsinspektører

En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner  og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. Oppgavene er varierte og krever stor nøyaktighet fordi det kontrolleres for både utvendig og innvendig nedbrytning på alle typer utstyr. 

Forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse.

For å gjøre en god og sikker jobb må du kjenne alle forholdene som skader utstyret. Din forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse. 

Som eneste kursleverandør i Norge, kan vi gi deg opplæring i både nivå 1, nivå 2 og nivå 3.