• Velg dette kurset hvis du skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs skal du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.
  Les mer
 • Grunnkurs i kvalitetsledelse gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.
  Les mer
 • Nye ISO-standarder for kvalitets- og miljøledelse ble lansert høsten 2015
  Les mer
 • Dagskurs for deg som trenger en innføring i ISO 9001– ledelsessystemer for kvalitet. Vi viser deg hvordan standarden er bygget opp og hvordan den kan understøtte den daglige driften
  Les mer
 • Ønsker du personlig sertifisering som Risk Manager? Våre kurs er godkjent av Norsk Sertifisering og gir grunnlag for internasjonalt anerkjent sertifisering som RIsk Manager.
  Les mer
 • Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!
  Les mer
 • Møt kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten på en systematisk måte med ISO 9001 som verktøy.
  Les mer
 • ISO 45001 erstatter OHSAS 18001 og blir verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Forstå den nye standarden med dette kurset! Vi har i løpet av februar et e-læringsprogram til deg som kun ønsker en introduksjon til standarden.
  Les mer
 • I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke Lean Six Sigma til å effektivisere driften og samtidig øke kvaliteten på selskapets leveranser.
  Les mer
 • På kurset lærer du hvordan du kan etablere og utvikle det systematiske HMS-arbeidet som en del av bedriftens overordnede styringssystem. Du får konkrete råd og eksempler som du kan ta i bruk i din egen bedrift.
  Les mer
 • Risk management er en sentral del av mange virksomheter. Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset.
  Les mer
 • Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden ISO 19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer.
  Les mer
 • Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.
  Les mer
 • Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.
  Les mer