Fornyelse av sertifikat

Kursene i Kvalitetslederskolen er godkjent av Norsk Sertifisering AS som del av grunnlaget for EOQ-sertifisering. Sertifikatene er gyldige i 3 år og må deretter fornyes. Fornyelse kan gjøres 6 måneder før eller etter utløpsdato. Det nye sertifikatet får da gyldighetsperiode 3 år fra den dagen det forrige utløp.

Ett av kravene til fornyelse er at du har minst én dag godkjent opplæring i perioden. Målet er faglig påfyll og oppdatering. Hvis du ikke har mulighet til å dokumentere oppdatering i forbindelse med jobb, kan du velge å gå kurs. Vi har to godkjente oppdateringskurs.

For Kvalitetsrevisorer (QA) og Revisjonsledere (QLA): 

For Kvalitetsledere (QM) og Miljøledere (ESM): 

I tillegg til relevant opplæring får søkerne en elektronisk flervalgsprøve fra Norsk sertifisering as når søknaden sendes inn. Les alt om sertifiseringsbestemmelsene til Norsk Sertifisering as på http://www.norsksertifisering.no/personell/