Sertifisering

Nedenfor ser du kvalifikasjonskrav til de fire sertifikatene som våre kurs danner teoretisk grunnlag for. Kravene (med unntak av bestått eksamen) skal i prinsipp være innfridd før eksamen avlegges, men absolutt frist utløper 6 måneder etter avlagt eksamen. Les alt om sertifiseringsbestemmelser på nettsidene til Norsk Sertifisering

Eksamen kan du også ta hos oss:
Påmelding sender du til kurs@kiwa.com
09.12.19.: Risk Manager (Risikoleder)
11.12.19.: Quality Manager (Kvalitetsleder)
12.12.19.: Quality Auditor og Quality Lead Auditor (Kvalitetsrevisor og Revisjonsleder)

Velg ønsket sertifisering