Sertifisering

Nedenfor ser du kvalifikasjonskrav til de fire sertifikatene som våre kurs danner teoretisk grunnlag for. Kravene (med unntak av bestått eksamen) skal i prinsipp være innfridd før eksamen avlegges, men absolutt frist utløper 6 måneder etter avlagt eksamen. Les alt om sertifiseringsbestemmelser på nettsidene til Norsk Sertifisering

Mer informasjon om eksamen:
Send en forespørsel til kurs@kiwa.com

Velg ønsket sertifisering