Skolens oppbygging

Med Kvalitetslederskolen kan du bygge på den kompetansen du allerede har, trinn for trinn, eller starte med grunnkurset hvis du ikke har erfaring fra kvalitetsledelse fra tidligere. Du kan ta ett eller flere kurs. Utforsk de ulike titlene og sertifiseringene du kan oppnå nedenfor.

Kvalitetslederskolens oppbygging. Foto.

Merket med 1): Dette er anbefalt(e) kurs i programmet, som kan byttes i andre kurs. For Quality Manager kreves det valgfrie kurs tilsvarende 80 Kiwa-poeng. For Quality Lead Auditor kreves det valgrie kurs tilsvarende 40 Kiwa-poeng. Se utforskeren nedenfor.

Merket med 2): Sertifisering er valgfritt. Se forutsetninger i utforskeren nedenfor. For hvert fullførte  kursprogam har du krav på kompetansebevis fra Kiwa. Ønskes i tillegg internasjonal sertifisering gjelder egne krav.

Utforsk kursprogrammene i Kvalitetslederskolen