Leanskolen

Leanskolen er for deg som vil vite mer om hvordan Lean kan løfte prestasjonene til din bedrift til nye høyder.

Leanskolen er en praktisk Lean-opplæring med teoretisk forankring. Gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og gruppearbeid vil du lære mer og raskere enn å ved lese lærebøker.

Oppbygging av Leanskolen

I Leanskolen kan du utvikle din Lean-kompetanse i 4 trinn;

 • Lean gult belte
  Dette grunnkurset gir deg en god innføring i Lean. Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan Lean kan hjelpe virksomheten med å lykkes.
  Les mer om kurset her

 • Lean grønt belte
  I Lean grønt belte tar du steget videre. Her lærer du mer om Lean kultur, metoder og verktøy og om hva som er viktig for igangsetting og gjennomføring av Lean prosesser i egen virksomhet. Etter fullført kurs skal du kunne anvende en rekke metoder og verktøy som kan nyttes i forbedringsarbeidet.
  Les mer om kurset her

 • Lean Sort belte
  Lean sort belte er det høyeste trinnet i Lean beltestrukturen. Dette kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede forbedringsarbeid basert på Lean i egen bedrift.
  Les mer om kurset her

 • Lean Six Sigma
  Få enda mer ut av forbedringsarbeidet ved å kombinere Lean med Six Sigma. Kort forklart handler Lean Six Sigma om å jobbe systematisk for å redusere aktiviteter som ikke skaper verdi for kunden, strømlinjeforme verdiskapende aktiviteter og øke kvaliteten i hvert steg av leveransen.
  Les mer om Lean Six Sigma her

Hvorfor velge Leanskolen?

 • Praktisk tilnærming gir større læringsutbytte
 • Svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere
 • Skreddersy ditt eget kompetansenivå
 • Alle kursene kan holdes bedriftsinternt
 • Knytt kontakter og lær hvordan andre bransjer bruker Lean i sitt forbedringsarbeid

Hva er Lean?

Lean handler om å skape effektive arbeids-  og informasjonsprosesser ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden og fjerne det som ikke gjør det. Med Lean som tankesett har utallige bedrifter og organisasjoner realisert store gevinster i form av økt produktivitet, bedre kvalitet, bedre leveringspresisjon og bedre HMS-prestasjoner.

Lean er en videreføring av en filosofi som ble industrialisert og satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde det nødvendig å optimalisere arbeidsprosessene, og man begynte å fokusere på de aktivitetene som ga økt kundeverdi. Det ble observert at masseproduksjon resulterte i sløsing med tid, menneskelig innsats, plass, materialer og menneskelig potensiale. Den japanske motvekten til masseproduksjon danner grunnlaget for den filosofien vi i dag kaller Lean.

De siste årene har Lean gjort sitt inntog i servicebedrifter, offentlige kontorer og helsevesen, og er antagelig den mest brukte tilnærmingen til forbedringsprosesser i organisasjoner i dag.

Implementering av Lean kan blant annet gi:

 • Økt lønnsomhet
 • Økt produktivitet
 • Effektivisering uten fokus på nedbemanning
 • Kontinuerlig læring
 • Større kundetilfredshet
 • Kvalitetssikring i alle ledd
 • Lavere operasjonelle kostnader
 • Forbedret arbeidsforhold for de ansatte
 • Redusert sykefravær
 • Redusert gjennomløpstid
 • Redusert lager