Bli trygg i lederrollen

I overgangen fra medarbeider til 1. linjeleder møter man stadig nye spennende utfordringer og krav. Det stilles krav til at man skal oppnå resultater gjennom andre, klargjøre forventningen til den enklete, tilrettelegge for gjennomføring av oppgaver og ikke minst tilpasse og utvikle kompetansen i gruppa, samt videreutvikle sine evner til å lede, kommunisere og motivere.

For 1. linjelederne er relasjonsrelaterte ledelsesoppgaver viktige fordi det store flertallet i organisasjoner har sitt virke innenfor den operative driften. I tillegg er de en hovednøkkel i arbeidet med å få satt forbedringer ut i livet,- forbedringer som ofte er initiert høyere opp i organisasjonen og som det forventes at synliggjøres i form av nye arbeidsmetoder innenfor eget område. I dag er det knapt en organisasjon i offentlig eller privat sektor som ikke jobber med nettopp slike endringer. Har organisasjonen etablert ledelsessystemer kvalitet, HMS, ytre miljø etc. har 1. linjeleder en særdeles viktig oppgave med overvåking og utvikling av prosessene, gjerne basert på behandling av avvik og forbedringsforslag.

Hvilke kompetanse har de viktige 1. linjelederene fått for å kunne klare å balansere kravene til både daglig drift med knappe tids og budsjettrammer, i tillegg til å ivareta relasjons og endringsorienterte oppgaver?​

Hensikten med kursene i Praktisk ledelse er å styrke ledernes evne til å mestre kravene de vil møte.​

Praktisk ledelse består av to moduler:

Videreutdanning innen Praktisk ledelse. figur.
Figuren vises forskjellige kurs det kan være lurt å bygge på med etter gjennomført modul 1 og modul 2 i Praktisk Ledelse. Velg de kursene som er spesielt relevant for din stilling. Vi kan også hjelpe dere å skreddersy en kurspakke med relevante kurs for førstelinjeledere i bedriften. 

Fordelene med å ta kurs i Praktisk ledelse

 • Du blir tryggere på din egen rolle som leder
 • Du lærer deg nyttige metoder, verktøy og tankesett når du skal lede andre
 • Du får et grunnlag for ditt videre utviklingsarbeid innen ledelse

Hvem bør ta kurs i Praktisk ledelse?

 • Førstelinjeledere
 • Teamledere
 • Arbeidsledere
 • Formenn
 • Bas
 • Gruppeledere
 • Avdelingsledere
 • Mellomledere

Bedriftsinterne kurs i Praktisk Ledelse

Våre kurs i ledelse arrangeres også som bedriftsinterne kurs. Her kan du velge fra vår standard kurspakke, eller få skreddersydd en kurspakke spesielt for din bedrift. Kontakt oss for å få skreddersydd kurs til din bedrift! 

Book en gratis prat med en rådgiver!

 • Er du ny som leder eller vil videreutvikle deg som leder? I dette kurset lærer du å takle utfordringene du møter i lederrollen. Kurset er bygget opp rundt de utfordringene du møter, enten du har vært leder en stund eller er i overgangen fra å være medarbeider til å bli leder.
  Les mer
 • Bli tryggere i lederrollen med gode kommunikasjonsferdigheter. I dette kurset fokuserer vi på hvordan du som leder skal bygge relasjoner, kommunisere med og utvikle dine medarbeidere.
  Les mer
 • Lær hvordan dere løser problemene en gang for alle med A3 problemløsning!
  Les mer
 • Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.
  Les mer
 • Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.
  Les mer
 • Kurset gir deg kunnskap om organisering og ledelse av HMS arbeidet i bedriften. Denne kunnskapen kommer godt med for å ivareta og utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet.
  Les mer
 • Kurset gir deg en praktisk tilnærming til økonomi. Målet er å bedre forstå økonomiske sammenhenger i bedriften, noe som kommer godt med i dialog med andre i bedriften og når beslutninger skal tas.
  Les mer