Trygghet i lederrollen

I overgangen fra medarbeider til mellomleder eller som etablert mellomleder møter man stadig nye spennende utfordringer og krav. Det stilles krav til at man skal oppnå resultater gjennom andre, klargjøre forventningen til den enklete, tilrettelegge for gjennomføring av oppgaver og ikke minst tilpasse og utvikle kompetansen i gruppa, samt videreutvikle sine evner til å lede, kommunisere og motivere.

Vi har derfor utviklet Mellomlederskolen. Etterutdanningen gir deg innsikt i emner som praktisk ledelse, medarbeiderutvikling, HMS, økonomi, Lean og kvalitetsledelse.

Mellomlederskolen skoleløp. Foto.
Kursene kan også gjennomføres enkeltvis, med unntak av kurset "Leder- og medarbeiderutvikling" som bygger videre på "Praktisk ledelse for mellomledere". 

Fordelene med å ta kurs for mellomledere

 • Du blir tryggere på din egen rolle som leder
 • Du lærer deg nyttige metoder, verktøy og tankesett når du skal lede andre
 • Du får et grunnlag for ditt videre utviklingsarbeid innen ledelse

Hvem bør ta mellomlederskolen?

Det er ingen formelle opptakskrav til skolen, men det forutsettes praktisk erfaring fra næringslivet.

Kursløpet passer blandt annet for: 

 • Teamledere
 • Arbeidsledere
 • Formenn
 • Bas
 • Gruppeledere
 • Avdelingsledere

Våre kurs i ledelse arrangeres også som bedriftsinterne kurs. Her kan du velge fra vår standard kurspakke, eller få skreddersydd en kurspakke spesielt for din bedrift. Kontakt oss for å få skreddersydd kurs til din bedrift! 

 • Kurset gir deg kunnskap om organisering og ledelse av HMS arbeidet i bedriften. Denne kunnskapen kommer godt med for å ivareta og utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet.
  Les mer
 • Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.
  Les mer
 • Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.
  Les mer
 • Kurset gir deg en praktisk tilnærming til økonomi. Målet er å bedre forstå økonomiske sammenhenger i bedriften, noe som kommer godt med i dialog med andre i bedriften og når beslutninger skal tas.
  Les mer
 • Er du ny som leder eller vil videreutvikle deg som leder? I dette kurset lærer du å takle utfordringene du møter i lederrollen. Kurset er bygget opp rundt de utfordringene du møter, enten du har vært leder en stund eller er i overgangen fra å være medarbeider til å bli leder.
  Les mer
 • Bli tryggere i lederrollen med gode kommunikasjonsferdigheter. I dette kurset fokuserer vi på hvordan du som leder skal kommunisere med og utvikle dine medarbeidere.
  Les mer